Skriv til os med spørgsmål, kommentarer, forslag eller andet.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Email-adresse
Emne
Besked
* Udfyld venligst alle felter
Fotoalbum, seks blade, 70 s/h fotografier fra bl.a Olfert Fischer
Har placering 1 emneord 1 kommentarer
Download
Del
Beskrivelse
Fotoalbum, rød-brun indbinding, samt farvet snor gennem tre huller i albummets ryg. Seks blade, 70 s/h fotografier. 1) Orlogsgaster i syv rækker, samt 10 officerer og underofficerer, fotograferet foran murstensbygning. Under foto skrevet med blyant: "2. række for oven yderst Topsøe-Jensen, Westrup, H.J. Rasmussen, Høegh Gulberg, Rekrutskolen 1933". 2) Olfert Fischer (1903) set agten for tværs mod styrbord, liggende ved kaj. En del mennesker står på kajen. 17,7x23,3 cm. 3) 5,5x8,2 cm, Olfert Fischer set agten for tværs mod styrbord, liggende stille i vandet. Svag røg fra skorstenen. 4) 9,9x7,4 cm, to søofficerer stående på skibsdæk. Part af overbygning ses. Under foto skrevet: "Wilfshagen", Riis Carstenden". 5) Søuniformeret læge og kok fotograferet på skibsdæk. Part af overbygning og chalup i baggrunden. Under foto skrevet "Res. læge Toftemark". 6) To officerer og tre menige fotograferet på skibsoverbygning 9,9x7,4 cm. 7) 8,4x5,4 cm, underofficer stående på skibsdæk ved kanonrør. Under foto skrevet: "Kavrtermester Christiansen". 8) 9,9x7,4 cm. To officerer på skibsdæk, part af overbygning og lønning i baggrunden. Under foto skrevet: "Hans J. Rasmussen Wolfhagen". Nederst på albummets side maskinskrevet på hvidt papir: " "Olfert Fischer" i øvelseseskadren Juli - September 1933". 9) 7,4x9,9 cm. Søofficer og fire menige på skibsdæk. Under foto skrevet: "Søljt. Linde". 10) 7,4x9,9 cm. Fem officerer og underofficerer samt en menig på skibsdæk. 11) 9,9x7,4 cm. To kokke og en hovmester på skibsdæk. Under foto skrevet: " O.hovmester Larsen". 12) 7,4x9,8 cm. To officerer og otte menige på skibsdæk, hvor kanon og part af overbygning ses. 13) 9,8x7,4 cm. To officerer på skibsdæk ved overbygning. Under foto skrevet: "J. Westrup, Markmann". 14) 5,5x8,4 cm. Fire marinere gør honnør. I huebåndene læses: "OLFERT FISCHER". Hus i baggrunden. 15) 8,4x5,5 cm. Fire barhovede narinere i "rør"- stilling foran hus. 16) 5,4x8,4 cm. Tre marinere foran træ. 17) 5,5x8,3 cm. Tre marinere og tre unge damer, træ og huse i baggrunden. 18) 5,4x8,3 cm. 13 marinere og unge damer ligger på sandstrand. Et par af pigerne bærer marinehuer. 19) 8,4x5,4 cm. Tre unge damer, hvoraf den ene bærer marinehue med "OLFERT FISCHER" i huebåndet. 20) 5,5x8,3 cm. Tre marinere og fire unge damer. I marinernes huebånd læses: "OLFERT FISCHER". 21) 5,5x8,6 cm. Officerer og marinere på orlogsmands dæk under udsætning af båd. 23) 11,5x8,5 cm. Orlogsgast der barberer sig, stående på skibsdæk. 24) 5,5x8,3 cm. En del orlogsgaster er beskæftiget med arbejde ved pøse på skibsdæk, overvåget af officerer. 25) 8,6x5,5 cm. Flydekran, hvori er ophejst chalup og motorbåd. Kanon ligger på flydekranen. I forgrunden orlogsgaster ved skibsræling. 26) 6,3x4,2 cm. Af orlogsgaster, igang med tøjvask på skibsdæk. 27) 7,4x9,8 cm. Underofficerer og 11 orlogsgaster opstillet på række på skibsdæk. Under foto skrevet "Kanonbesætning Tårn No. 1". 28) 8,2x5,5 cm. Ni reb med tørretøj ophæmgt fra dæk til rå under mærs. Enkelte orlogsgaster står på dækket. 29) 6,2x4,1 cm. I forgrunden del af skibsbro, i baggrunden reb med tørretøj. 30) 5,4x7,7 cm. Af Olfert Fischer (1903) set tværs mod bagbord. Skibet ligger for anker, joller langs siden. 31) 5,4x8,2 cm. Af orlogsgaster opstillet på skibsdæk køjesække i favnen, samt underofficerer. 32) 5,5x8,2 cm. Syv orlogsgaster i arbejde med at spule og skrubbe dæk. 33) 5,5x8,2 cm. Syv orlogsgaster siddende på kanonløb. 34) 8,2x5,4 cm. Orlogsgast, lænet op af kanonløb. I huebånd læses "OLFERT FISCHER". 35) 5,5x8,3 cm Orlogsgaster beskæftiget med arbejde med tøj på skibsdæk. 36) 6,3x3,9 cm. Orlogsgaster ved gymnastiske øvelser på skibsdæk. 37) 5,9x10,4 cm. Som 36. 38) 5,6x8,5 cm. Fire orlogsgaster siddende ved skibsræling. I huebåndene læses "OLFERT FISCHER". 39) 8,2x6,2 cm. Tre orlogsgaster spadserer på fortov. Huebånd som 38. 40) 4x6,2 cm. Tre officerer på skibsdæk. Ved rælingen ligger to chalupper, hvoraf den ene ses fyldt med orlogsgaster. 41) 6,2x4,9 cm. Skibsræling med orlogsgaster, i vandet nedenfor svømmer andre. 42) 7,5x9,8 cm. 15 Orlogsgaster, opstillet i tre rækker på skibsdæk. I huebåndene læses "OLFERT FISCHER". 43) 6,1x4,1 cm. Orlogsgast med gevær og opplantet bajonet. 44) 8,6x11,5 cm. To flåder tilrigges langs skibssiden som skydemål. 45) 8,6x11,5 cm. Skydemålene fires agterud og over til torpedobåd, der ligger på bagbord side af det store fartøj. 46) 8,7x11,5 cm. "P1" Hvalrossen (1913) set agten for tværs mod styrbord under sejlads. Under foto skrevet: "HVALROSSEN (chef Krp. Frederik IX)". 47) 3,9x6,2 cm. Orlogsgaster under arbejde med at krane torpedo ombord. 48) 3,9x6,2 cm. Orlogsgaster beskægtiget med tøj på skibsdæk. 49) 4x6,2 cm. Tre orlogsgaster ved kanon. 50) 8,1x5,5 cm. Orlogsgaster lænet mod kanonløb. I huebånd læses "OLFERT FISCHER". Under foto skrevet "Topsøe-Jensen". 51) 5,4x8,2 cm. Foto ned over part af kanon og dæk, lønningen er lagt ned. 52) 8,5x13,4 cm. To kanonløb og part af overbygning i silhuet mod lys himmel. Agten for kanonløbene svæver mørk røgsky. Tekst på billedet:"Skydning i "Olfert Fischer" ". 53) 8,2x5,4 cm. Foto fra overbygning ned over forskib. Et par orlogsgaster står ved lille kanon oven på stor kanon. 54) 3,9x6,2 cm. Marinesoldater står med gevær ved fod på mark. 55) 6,7x10,6 cm. Ubåden "Dryaden" (1926) under overfladesejlads i 1933, set foran for tværs mod bagbord. Skibsræling i forgrunden. 56) 6,2x3,9 cm. Marinere på mark i skovklædt terran. 57) 5,5x8,2 cm. Marinere under arbejde med torpedo, hængende i bom ved skibsside. 58) 4,9x7,7 cm. I forgrunden part af havn, i baggrunden Olfert Fischer (1903), set foran for tværs mod styrbord.59) 5,7x8,3 cm. Pontonfly, set forfra på vandet. Part af skib i forgrunden. Flyet er etplans. 60) 5,5x8,3 cm. Fire orlogsgaster og underofficer ved kanon. 61) 5,4x8,2 cm. Etplan pontonfly set tværs mod styrbord under start. 62) 5,5x8,3 cm. Foto af ø. Under foto skrevet "Chr.Ø". 63) 5,3x8,4 cm. Officer og orlogsgaster beskæftiget på skibsdæk. 64) 8,5x5,4 cm. To officerer på brovinge. Under foto skrevet: "Adm. A.G. Top-(resten af tekst mangler) Følgende tekst på side 131: Kaj. Fire kvinder er ombord i chaluppen, mens en kvinde tre civilklædte herrer og en uniformeret løjtnant er på vej ombord. Chaluppen holdes til kaj af to matroser. Chaluppen fører hvidt flag med diagonalstriber. I baggrunden t.v. ses kaj med skibe, t.h. større yacth, mørkt skrog, tre sejlløse master, to skorstene. På billedets bagside skrevet: "Udsigten fra Toldbodstrappen omkring år 1910. Polarstjernen i højre hjørne. Hoffolkene fra "Polarstjernen" gaar ombord i skibet, som ses i baggrunden." Samt giverens stempel.
Tid
Placering
Koordinater
55.69667, 12.60015
Emneord
Brugere
skib
Kommentarer
Detaljer
Fotograf
Topsøe-Jensen (muligvis)
Kilde
Nationalmuseet, Danmark
Genstandsnummer
OM 1976:0399b
Fil-ID
THM-12223
Filnavn
1976-399b.tif
Original filstørrelse
3 MB
Original opløsning
2000x1444 pixels
OK
Down­load JPEG
2000x1444 pixels - Licens: No known rights
Down­load original (TIFF Image)
2000x1444 pixels - Licens: No known rights - 3 MB
Kopiér link
Kopiér HTML-kode
Fotoalbum, seks blade, 70 s/h fotografier fra bl.a Olfert Fischer
Fotoalbum, rød-brun indbinding, samt farvet snor gennem tre huller i albummets ryg. Seks blade, 70 s/h fotografier. 1) Orlogsgaster i syv rækker, samt 10 officerer og underofficerer, fotograferet foran murstensbygning. Under foto skrevet med blyant: "2. række for oven yderst Topsøe-Jensen, Westrup, H.J. Rasmussen, Høegh Gulberg, Rekrutskolen 1933". 2) Olfert Fischer (1903) set agten for tværs mod styrbord, liggende ved kaj. En del mennesker står på kajen. 17,7x23,3 cm. 3) 5,5x8,2 cm, Olfert Fischer set agten for tværs mod styrbord, liggende stille i vandet. Svag røg fra skorstenen. 4) 9,9x7,4 cm, to søofficerer stående på skibsdæk. Part af overbygning ses. Under foto skrevet: "Wilfshagen", Riis Carstenden". 5) Søuniformeret læge og kok fotograferet på skibsdæk. Part af overbygning og chalup i baggrunden. Under foto skrevet "Res. læge Toftemark". 6) To officerer og tre menige fotograferet på skibsoverbygning 9,9x7,4 cm. 7) 8,4x5,4 cm, underofficer stående på skibsdæk ved kanonrør. Under foto skrevet: "Kavrtermester Christiansen". 8) 9,9x7,4 cm. To officerer på skibsdæk, part af overbygning og lønning i baggrunden. Under foto skrevet: "Hans J. Rasmussen Wolfhagen". Nederst på albummets side maskinskrevet på hvidt papir: " "Olfert Fischer" i øvelseseskadren Juli - September 1933". 9) 7,4x9,9 cm. Søofficer og fire menige på skibsdæk. Under foto skrevet: "Søljt. Linde". 10) 7,4x9,9 cm. Fem officerer og underofficerer samt en menig på skibsdæk. 11) 9,9x7,4 cm. To kokke og en hovmester på skibsdæk. Under foto skrevet: " O.hovmester Larsen". 12) 7,4x9,8 cm. To officerer og otte menige på skibsdæk, hvor kanon og part af overbygning ses. 13) 9,8x7,4 cm. To officerer på skibsdæk ved overbygning. Under foto skrevet: "J. Westrup, Markmann". 14) 5,5x8,4 cm. Fire marinere gør honnør. I huebåndene læses: "OLFERT FISCHER". Hus i baggrunden. 15) 8,4x5,5 cm. Fire barhovede narinere i "rør"- stilling foran hus. 16) 5,4x8,4 cm. Tre marinere foran træ. 17) 5,5x8,3 cm. Tre marinere og tre unge damer, træ og huse i baggrunden. 18) 5,4x8,3 cm. 13 marinere og unge damer ligger på sandstrand. Et par af pigerne bærer marinehuer. 19) 8,4x5,4 cm. Tre unge damer, hvoraf den ene bærer marinehue med "OLFERT FISCHER" i huebåndet. 20) 5,5x8,3 cm. Tre marinere og fire unge damer. I marinernes huebånd læses: "OLFERT FISCHER". 21) 5,5x8,6 cm. Officerer og marinere på orlogsmands dæk under udsætning af båd. 23) 11,5x8,5 cm. Orlogsgast der barberer sig, stående på skibsdæk. 24) 5,5x8,3 cm. En del orlogsgaster er beskæftiget med arbejde ved pøse på skibsdæk, overvåget af officerer. 25) 8,6x5,5 cm. Flydekran, hvori er ophejst chalup og motorbåd. Kanon ligger på flydekranen. I forgrunden orlogsgaster ved skibsræling. 26) 6,3x4,2 cm. Af orlogsgaster, igang med tøjvask på skibsdæk. 27) 7,4x9,8 cm. Underofficerer og 11 orlogsgaster opstillet på række på skibsdæk. Under foto skrevet "Kanonbesætning Tårn No. 1". 28) 8,2x5,5 cm. Ni reb med tørretøj ophæmgt fra dæk til rå under mærs. Enkelte orlogsgaster står på dækket. 29) 6,2x4,1 cm. I forgrunden del af skibsbro, i baggrunden reb med tørretøj. 30) 5,4x7,7 cm. Af Olfert Fischer (1903) set tværs mod bagbord. Skibet ligger for anker, joller langs siden. 31) 5,4x8,2 cm. Af orlogsgaster opstillet på skibsdæk køjesække i favnen, samt underofficerer. 32) 5,5x8,2 cm. Syv orlogsgaster i arbejde med at spule og skrubbe dæk. 33) 5,5x8,2 cm. Syv orlogsgaster siddende på kanonløb. 34) 8,2x5,4 cm. Orlogsgast, lænet op af kanonløb. I huebånd læses "OLFERT FISCHER". 35) 5,5x8,3 cm Orlogsgaster beskæftiget med arbejde med tøj på skibsdæk. 36) 6,3x3,9 cm. Orlogsgaster ved gymnastiske øvelser på skibsdæk. 37) 5,9x10,4 cm. Som 36. 38) 5,6x8,5 cm. Fire orlogsgaster siddende ved skibsræling. I huebåndene læses "OLFERT FISCHER". 39) 8,2x6,2 cm. Tre orlogsgaster spadserer på fortov. Huebånd som 38. 40) 4x6,2 cm. Tre officerer på skibsdæk. Ved rælingen ligger to chalupper, hvoraf den ene ses fyldt med orlogsgaster. 41) 6,2x4,9 cm. Skibsræling med orlogsgaster, i vandet nedenfor svømmer andre. 42) 7,5x9,8 cm. 15 Orlogsgaster, opstillet i tre rækker på skibsdæk. I huebåndene læses "OLFERT FISCHER". 43) 6,1x4,1 cm. Orlogsgast med gevær og opplantet bajonet. 44) 8,6x11,5 cm. To flåder tilrigges langs skibssiden som skydemål. 45) 8,6x11,5 cm. Skydemålene fires agterud og over til torpedobåd, der ligger på bagbord side af det store fartøj. 46) 8,7x11,5 cm. "P1" Hvalrossen (1913) set agten for tværs mod styrbord under sejlads. Under foto skrevet: "HVALROSSEN (chef Krp. Frederik IX)". 47) 3,9x6,2 cm. Orlogsgaster under arbejde med at krane torpedo ombord. 48) 3,9x6,2 cm. Orlogsgaster beskægtiget med tøj på skibsdæk. 49) 4x6,2 cm. Tre orlogsgaster ved kanon. 50) 8,1x5,5 cm. Orlogsgaster lænet mod kanonløb. I huebånd læses "OLFERT FISCHER". Under foto skrevet "Topsøe-Jensen". 51) 5,4x8,2 cm. Foto ned over part af kanon og dæk, lønningen er lagt ned. 52) 8,5x13,4 cm. To kanonløb og part af overbygning i silhuet mod lys himmel. Agten for kanonløbene svæver mørk røgsky. Tekst på billedet:"Skydning i "Olfert Fischer" ". 53) 8,2x5,4 cm. Foto fra overbygning ned over forskib. Et par orlogsgaster står ved lille kanon oven på stor kanon. 54) 3,9x6,2 cm. Marinesoldater står med gevær ved fod på mark. 55) 6,7x10,6 cm. Ubåden "Dryaden" (1926) under overfladesejlads i 1933, set foran for tværs mod bagbord. Skibsræling i forgrunden. 56) 6,2x3,9 cm. Marinere på mark i skovklædt terran. 57) 5,5x8,2 cm. Marinere under arbejde med torpedo, hængende i bom ved skibsside. 58) 4,9x7,7 cm. I forgrunden part af havn, i baggrunden Olfert Fischer (1903), set foran for tværs mod styrbord.59) 5,7x8,3 cm. Pontonfly, set forfra på vandet. Part af skib i forgrunden. Flyet er etplans. 60) 5,5x8,3 cm. Fire orlogsgaster og underofficer ved kanon. 61) 5,4x8,2 cm. Etplan pontonfly set tværs mod styrbord under start. 62) 5,5x8,3 cm. Foto af ø. Under foto skrevet "Chr.Ø". 63) 5,3x8,4 cm. Officer og orlogsgaster beskæftiget på skibsdæk. 64) 8,5x5,4 cm. To officerer på brovinge. Under foto skrevet: "Adm. A.G. Top-(resten af tekst mangler) Følgende tekst på side 131: Kaj. Fire kvinder er ombord i chaluppen, mens en kvinde tre civilklædte herrer og en uniformeret løjtnant er på vej ombord. Chaluppen holdes til kaj af to matroser. Chaluppen fører hvidt flag med diagonalstriber. I baggrunden t.v. ses kaj med skibe, t.h. større yacth, mørkt skrog, tre sejlløse master, to skorstene. På billedets bagside skrevet: "Udsigten fra Toldbodstrappen omkring år 1910. Polarstjernen i højre hjørne. Hoffolkene fra "Polarstjernen" gaar ombord i skibet, som ses i baggrunden." Samt giverens stempel.