Skriv til os med spørgsmål, kommentarer, forslag eller andet.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Email-adresse
Emne
Besked
* Udfyld venligst alle felter
Redskab
Download
Beskrivelse
Redskab af jern, bestående af to dele. Et længere stykke, indknebet noget ovenfor midten, hvorfra det udvider sig svagere mod den bagerste (?) halvrundt afsluttede ende, stærkere fortil, hvor det er aftrukket. (Verbal beskrivelse)

Et kortere, fortil afrundet stykke, hvis bagerste del viswer samme dimensioner som det lange stykkes forreste parti. Stærkt forrustet, formen dog bevaret. (Verbal beskrivelse)
Fremstillet
Beskrivelse
Primær fremstilling. Fund- og fremstillingssted sidestilles.
Sted
Gollorapaliam (Tiger Hill), Bangalore
Prehistoric India, India
Fundet / indsamlet
Beskrivelse
Indsamling. Sydindien - Indsamlet før 1901. Protokoltekst: O.868-904 hidrører fra en grav ved Gollorapaliam (eng. Tiger Hill) 7½1 eng. Mil fra den førnævnte landsby Gangenhalli. Graven lå i retningen øst-vest på en lav klippe og var bygget som en nordeuropæisk dysse, at 4 kantstillede sidestene med en meget stor overligger, 12 fod lang, 11 fod bred, indtil 1½ fod tyk. Bunden dannedes af en firkantet stenplade med afrundede hjørner, 5 ½ fod lang, 4 3/4 fod bred. Denne sidste nåede ikke på nogen kant væggene. Den østlige endesten var i det øvre hjørne på den nordlige side gennembrudt ved enrund åbning, 2 fod i diam. Af lerkarrene stod no. 868 i det sydvestlige hjørne, 869 i det nordvestlige. N0. 877-8 mellem dem ved den vestlige væg og foran de to sidste en tredje trebenet urne af samme art, denne dog ikke medtaget. De øvrige, mindre kar , i alt henimod 40, lå mellem og over de hernævnte i en stor, uordnet stabel fra den vestlige væg ned på bundpladens vestlige parti. De enkelte kars indbyrdes beliggenhed i sin helhed ikke angivet. Der nævnes kun, at krukken 874 lå hvælvet på skrå i den sorte skål 889, begge igen i fadet 880. No. 884 fundet i en stor, rød krukke (ikke indsendt) tilligemed en "mejsel" af jern, nr. 901. De øvrige jernsagers beliggenhed: no. 896, 898, 903 ved gravens sydlige væg mellem denne og bundpladen. No. 902 ved den vestlige væg under de store lerkar, n0. 897 under de andre lerkar, no. 900 mellem lerkarrene, no. 899 inde i et kar. Desuden fandtes ved åbningen 2 små bensplinter, den ene i et kar. De øvrige benrester må da skrive sig fra den jord, der ved karrenes rensning er fjernet fra de mindre kars indre (de store var allerede tidligere tømt og var fyldt udelukkende med fin jord) Grav 17. O.905-906 hidrærer fra en grav ved Gollorapaliam, tæt ved foregående. Her ligesom ved den sidste fandtes overligger (7½ fod x 41½ fod) og bundplade med afrundede hjørner ( 3 fod x 2 fod), menderimod ingen vægge. Afstand mellem overligger og bundplade 3 1/4 fod. Skålen, no. 905 lå på bundpladens n.v. hjørne. I gravens s.v. hjørne udenfor bundpladen no. 906. På bundpladen, rykket noget øst for dennes midte,fandtes en bunke knogler, efter skitsen væsentlig lange rørknogler, hidrørendes fra to mennesker, samt et kranium og en calva. Kraniet og en underarm med hånd hjemsendt. Senere overladt Normal Anatomisk Museum. Grav 16. O.907-12 hidrører fra en grav ved Gollorapaliam. Bygget som den efter no. 904 beskrevne grav (akt.s gr. 17), 9 fod lang, 5 fod bred, 5 fod dyb, med overligger, ægge og bundplade, den sidste 5 fod lang, 3½ fod bred og 3 tommer tyk og rækker ikke på nogen kant sidestenene. Ved den vestlige væg, mellem denne og bundpladen lå 4 lerkar (ikke indsendt), på og under bundpladen 3 lerkar ogflere menneskeknogler (ikke indsendt). Udenfor bundpladen i det s.v. hjørne lå no. 908, på bundpladens s.v. kant no. 907, n0. 909-10 sammen med no. 912. Gr. 14. O.957-67 hidrører fra grav ved det førnævnte Gollorapaliam, med få afvigelser bygget som den efter no. 904 beskrevne. Åbningen i den vestlige væg var halvrund og vel 1½ fod vid. Kammeret varindvendigt 8 fod langt, 4 3/4 fod bredt, 5 fod dybt. Overliggeren stod på hver side indtil 2 fod udover gravens vægge. Bundpladen var dobbelt, en større inderst, og en mindre, 6 fod lang, 3½ fod bred, ovenpå den. Gravens bund fuldstændig dækket af større og mindre kar, de fleste i stærkt ødelagt stand og disse derfor ikke indsendt. Grav 7. O. 968 hidrører fra flere af de ovenbeskrevne grave. O.969 tre prøver af det i grav no. 7 fundne "sorte frø", der ved undersøgelse er fundet at måtte være dyreekskrementer, i en sen tid indbragt i graven, sandsynligvis af termitter.
Sted
Gollorapaliam (Tiger Hill), Bangalore
Prehistoric India, India
Indgået i samlingen
Beskrivelse
Gave. Protokoltekst: O. 857-867 erhvervet af missionær Løventhal, Vellore, tilligemed C.a. 262-4, C.b. 572 samt D. 822-904. Jfr. Skr. Af 12/12 1900, 29/1 01, 24/2 01, 15/5 01, Journ. Resp. 162/00, 71/01, 123/01 og 291/01. O. 868-925 udgravet og indsendt af missionær E. Løventhal, Vellore. Jfr. Skr. Af 8/10-02, Journ. 692/02. O.926-969 udgravet og indsendt af missionær E. Løventhal, Vellore. Jfr. Skr. Af 18/6-01, journ. 382/01.
Tid
1900 - 1902
Gendstandsoplysninger
ObjektId
151259
Genstandsnummer
O.900
Samling
Etnografisk Samling
Materiale
Jern
Dimensioner
Længde 12,9 cm, Bredde 2,6 cm, Længde 6,7 cm, Bredde 3,3 cm
Detaljer
Rådata
{
 "id": 151259,
 "samling": "Es",
 "identifikation": "O.900",
 "betegnelse": "Redskab",
 "klassifikationer": [],
 "alternativeNumre": [],
 "beskrivelser": [
  "Redskab af jern, bestående af to dele. Et længere stykke, indknebet noget ovenfor midten, hvorfra det udvider sig svagere mod den bagerste (?) halvrundt afsluttede ende, stærkere fortil, hvor det er aftrukket. (Verbal beskrivelse)",
  "Et kortere, fortil afrundet stykke, hvis bagerste del viswer samme dimensioner som det lange stykkes forreste parti. Stærkt forrustet, formen dog bevaret. (Verbal beskrivelse)"
 ],
 "materialer": [
  {
   "part": "177287",
   "type": "jern"
  }
 ],
 "maalinger": [
  {
   "part": "234729",
   "type": "Længde",
   "vaerdi": 12.9,
   "enhed": "cm",
   "specifikation": "Stykke 1"
  },
  {
   "part": "234730",
   "type": "Bredde",
   "vaerdi": 2.6,
   "enhed": "cm",
   "specifikation": "Stykke 1"
  },
  {
   "part": "234731",
   "type": "Længde",
   "vaerdi": 6.7,
   "enhed": "cm",
   "specifikation": "Stykke 2"
  },
  {
   "part": "234732",
   "type": "Bredde",
   "vaerdi": 3.3,
   "enhed": "cm",
   "specifikation": "Stykke 2"
  }
 ],
 "haendelser": [
  {
   "id": "Es-1069846",
   "titel": "Accession",
   "undertitel": "Gave",
   "beskrivelse": "Protokoltekst: O. 857-867 erhvervet af missionær Løventhal, Vellore, tilligemed C.a. 262-4, C.b. 572 samt D. 822-904. Jfr. Skr. Af 12/12 1900, 29/1 01, 24/2 01, 15/5 01, Journ. Resp. 162/00, 71/01, 123/01 og 291/01. O. 868-925 udgravet og indsendt af missionær E. Løventhal, Vellore. Jfr. Skr. Af 8/10-02, Journ. 692/02. O.926-969 udgravet og indsendt af missionær E. Løventhal, Vellore. Jfr. Skr. Af 18/6-01, journ. 382/01.",
   "starttid": "1-1-1900",
   "sluttid": "31-12-1902",
   "lokalitet": {
    "koder": []
   }
  },
  {
   "id": "Es-1069851",
   "titel": "Fund/Indsamling",
   "undertitel": "Indsamling",
   "beskrivelse": "Sydindien - Indsamlet før 1901. Protokoltekst: O.868-904 hidrører fra en grav ved Gollorapaliam (eng. Tiger Hill) 7½1 eng. Mil fra den førnævnte landsby Gangenhalli. Graven lå i retningen øst-vest på en lav klippe og var bygget som en nordeuropæisk dysse, at 4 kantstillede sidestene med en meget stor overligger, 12 fod lang, 11 fod bred, indtil 1½ fod tyk. Bunden dannedes af en firkantet stenplade med afrundede hjørner, 5 ½ fod lang, 4 3/4 fod bred. Denne sidste nåede ikke på nogen kant væggene. Den østlige endesten var i det øvre hjørne på den nordlige side gennembrudt ved enrund åbning, 2 fod i diam. Af lerkarrene stod no. 868 i det sydvestlige hjørne, 869 i det nordvestlige. N0. 877-8 mellem dem ved den vestlige væg og foran de to sidste en tredje trebenet urne af samme art, denne dog ikke medtaget. De øvrige, mindre kar , i alt henimod 40, lå mellem og over de hernævnte i en stor, uordnet stabel fra den vestlige væg ned på bundpladens vestlige parti. De enkelte kars indbyrdes beliggenhed i sin helhed ikke angivet. Der nævnes kun, at krukken 874 lå hvælvet på skrå i den sorte skål 889, begge igen i fadet 880. No. 884 fundet i en stor, rød krukke (ikke indsendt) tilligemed en \"mejsel\" af jern, nr. 901. De øvrige jernsagers beliggenhed: no. 896, 898, 903 ved gravens sydlige væg mellem denne og bundpladen. No. 902 ved den vestlige væg under de store lerkar, n0. 897 under de andre lerkar, no. 900 mellem lerkarrene, no. 899 inde i et kar. Desuden fandtes ved åbningen 2 små bensplinter, den ene i et kar. De øvrige benrester må da skrive sig fra den jord, der ved karrenes rensning er fjernet fra de mindre kars indre (de store var allerede tidligere tømt og var fyldt udelukkende med fin jord) Grav 17. O.905-906 hidrærer fra en grav ved Gollorapaliam, tæt ved foregående. Her ligesom ved den sidste fandtes overligger (7½ fod x 41½ fod) og bundplade med afrundede hjørner ( 3 fod x 2 fod), menderimod ingen vægge. Afstand mellem overligger og bundplade 3 1/4 fod. Skålen, no. 905 lå på bundpladens n.v. hjørne. I gravens s.v. hjørne udenfor bundpladen no. 906. På bundpladen, rykket noget øst for dennes midte,fandtes en bunke knogler, efter skitsen væsentlig lange rørknogler, hidrørendes fra to mennesker, samt et kranium og en calva. Kraniet og en underarm med hånd hjemsendt. Senere overladt Normal Anatomisk Museum. Grav 16. O.907-12 hidrører fra en grav ved Gollorapaliam. Bygget som den efter no. 904 beskrevne grav (akt.s gr. 17), 9 fod lang, 5 fod bred, 5 fod dyb, med overligger, ægge og bundplade, den sidste 5 fod lang, 3½ fod bred og 3 tommer tyk og rækker ikke på nogen kant sidestenene. Ved den vestlige væg, mellem denne og bundpladen lå 4 lerkar (ikke indsendt), på og under bundpladen 3 lerkar ogflere menneskeknogler (ikke indsendt). Udenfor bundpladen i det s.v. hjørne lå no. 908, på bundpladens s.v. kant no. 907, n0. 909-10 sammen med no. 912. Gr. 14. O.957-67 hidrører fra grav ved det førnævnte Gollorapaliam, med få afvigelser bygget som den efter no. 904 beskrevne. Åbningen i den vestlige væg var halvrund og vel 1½ fod vid. Kammeret varindvendigt 8 fod langt, 4 3/4 fod bredt, 5 fod dybt. Overliggeren stod på hver side indtil 2 fod udover gravens vægge. Bundpladen var dobbelt, en større inderst, og en mindre, 6 fod lang, 3½ fod bred, ovenpå den. Gravens bund fuldstændig dækket af større og mindre kar, de fleste i stærkt ødelagt stand og disse derfor ikke indsendt. Grav 7. O. 968 hidrører fra flere af de ovenbeskrevne grave. O.969 tre prøver af det i grav no. 7 fundne \"sorte frø\", der ved undersøgelse er fundet at måtte være dyreekskrementer, i en sen tid indbragt i graven, sandsynligvis af termitter.",
   "sluttid": "31-12-1900",
   "lokalitet": {
    "koder": [
     "Prehistoric India (AQ6)",
     "India (India)"
    ],
    "angivelser": "Gollorapaliam (Tiger Hill), Bangalore",
    "koderAsString": "Prehistoric India (AQ6), India (India)"
   }
  },
  {
   "id": "Es-1069853",
   "titel": "Fremstilling",
   "undertitel": "Primær fremstilling",
   "beskrivelse": "Fund- og fremstillingssted sidestilles.",
   "lokalitet": {
    "koder": [
     "Prehistoric India (AQ6)",
     "India (India)"
    ],
    "angivelser": "Gollorapaliam (Tiger Hill), Bangalore",
    "koderAsString": "Prehistoric India (AQ6), India (India)"
   }
  }
 ],
 "billeder": []
}