Skriv til os med spørgsmål, kommentarer, forslag eller andet.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Email-adresse
Emne
Besked
* Udfyld venligst alle felter
Kar
Download
Beskrivelse
Skålformet kar af gult ler. Den indre overflade samt den ydres øverste del dækket af en glinsende sort politur, den ydres overflade nederste del af en mat rød politur. Randen på den ene side noget skåret. (Verbal beskrivelse)
Fremstillet
Beskrivelse
Primær fremstilling. Fund- og fremstillingssted sidestilles.
Sted
Gangenhalli, Bangalore
Prehistoric India, India
Fundet / indsamlet
Beskrivelse
Indsamling. Sydindien - Indsamlet før 1901. Protokoltekst: 857-859 hidrører fra en grav i omegnen af Gangenhalli, en landsby 13 eng. Mil fra Bangalore i Mysore. Graven bestod af et kammer, hvis bund dannedes af en stor, flad sten, medens væggene var opført af ganske små sten, og var foroven dækket af en stor overligger. Rummene fyldt med senerehen indtrængt jord, der indesluttede en samling, af jordens vægt knuste, større og mindre lerkar midt på gravens bund, tilsynelandende anbragt uden nogen orden, de mindre i stabler, det ene indeni det andet. Således også de her nævnte, der hører til de mindre. De store var 1/2 - 2/4 al. Høje, nr. 857 yderst, no. 858 i midten og nr. 859 inderst. (Akt: Grav 1). O. 860-867 hidrører fra en grav kun få meter fra den foregående af samme bygning. Også her lå gravgodset midt på bundfladen, lerkarrene, der alle tilhørte den mindre, skålformede art, i alt ca. 10, i stabler. De to redskaber af jern lå ved siden af karrene. Ben- eller kulrester fandtes ikke. Gravens sydvestlige hjørne, der skares af en bygning under opførelse, undersøgtes ikke. Denne som foregående gravs længderetning øst-vest. (Akt´s grav 2). O. 913-917 hidrører fra en grav i nordvest for den føromtalte landsby Gangenhalli. Graven bygget som den efter no. 906 beskrevne, uden sidevægge. Overliggeren 6 fod lang, 5 fod bred, indtil 9 tommer tyk. Bundpladen 4 fod lang, 3 fod bred. Afstanden mellem overligger og bundplade 3 ½ fod. På bundpladens vestlige halvdel lå no. 913 tilligemed tre røde krukkeformede kar og en sort skål (ikke indsendt). Dels inde mellem karrene, dels længere mod øst - knogler hidrørende fra to skeletter af mennesker. No. 917 midt på bundpladen, på dens nordside no. 915, midt på dens sydlige halvdel no. 914. Gr. 13. O.918 hidrører fra en grav tæt ved foregående. Her sås kun overligger, derimod ingen bundplade eller sidesten. Afstanden mellem overliggeren og gravens "bund" 3 fod. I den sidstnævnte dybde underoverliggerens sydvestlige hjørne stod en høj trebenet urne (ikke indsendt) af samme art som no. 877 oprejst, med mundingen dækket af en sort skål; under overliggerens nordvestlige hjørne en ikke indsent rød krukke og imellem denne og den trebenede urne no. 918. Desuden fandtes en håndfuld små benrester. O. 919-21 hidrører fra en grav tæt ved foregående, med overligger, 7½ fod lang, 5 fod bred, 9 tommer tyk, og bundplade, 31 fod lang, 2½ fod bred, 8 tommer tyk, men uden sidesten. På bundpladens vestlige og nordlige kant to bunker lerkar. Benresterne, no. 921 mellem vestlige bunkes kar. Gr. 11. O. 922-24 hidrører fra en grav tæt ved foregående, med overligger, 5½ fod lang, 5½ fod bred, 1 fod tyk, og bundplade, 3 fod lang, 2½ fod bred, 4 tommer tyk, men uden sidesten. Afstanden mellem overligger og bundplade 2½ fod. På bundpladens midte lå et stort rødt krukkeformet kar (ikke indsendt), ved dens nordlige kant no. 922-24, det ene stukket halvt ind under bundpladen. Ingen rester af ben. Gr. 10. O.925 hidrører fra en grav tæt ved foregående, med overligger, 9½ fod lang, 8 fod bred, 8 tommer tyk, men uden sidesten. Afstanden mellem overligger og bundpladen (3x2 3/4 fod) er 3 3/4 fod. Ved bundpladens vestlige rand lå to sorte kar (ikke indsendte) og imellem dem no 925. Rester af ben fandtes ikke. Gr. 9. O.926-939 hidrører fra en grav i omegnen af landsbyen Gangenhalli, 13 eng. Mil fra Bangalore i Mysore. Graven var omringet af to koncentriske kredse af flade, kantstillede sten, den inderste kreds 16 fod, den ydre 22 fod i diam. Den manglede overligger og sideste, men i 6 fods dybde under jordoverfladen fandtes en bundplade af granit med afrundede hjørner, 5 fod lang, 2½ fod bred, 3-4 tommer tyk. På denne lå grarvgodset i to adskilte grupper, en på pladens vestlige og en på, ved og under den østlige halvdel, hver indesluttet af tre flade, kantstillede stenheller. I hver gruppe kunne skelnes 7 lerkar foruden mindre skår af endnu et par. Til den vestlige gruppe hører no. 927, 929 og 937. Ovenover lerkarrene i denne gruppe var no. 935-36 stukket i.
Sted
Gangenhalli, Bangalore
Prehistoric India, India
Indgået i samlingen
Beskrivelse
Gave. Protokoltekst: O. 857-867 erhvervet af missionær Løventhal, Vellore, tilligemed C.a. 262-4, C.b. 572 samt D. 822-904. Jfr. Skr. Af 12/12 1900, 29/1 01, 24/2 01, 15/5 01, Journ. Resp. 162/00, 71/01, 123/01 og 291/01. O. 868-925 udgravet og indsendt af missionær E. Løventhal, Vellore. Jfr. Skr. Af 8/10-02, Journ. 692/02. O.926-969 udgravet og indsendt af missionær E. Løventhal, Vellore. Jfr. Skr. Af 18/6-01, journ. 382/01.
Tid
1900 - 1902
Gendstandsoplysninger
ObjektId
151246
Genstandsnummer
O.913
Samling
Etnografisk Samling
Materiale
Keramik (gul, sort, rød)
Dimensioner
Højde 8,5 cm, Diameter 13 cm
Detaljer
Rådata
{
 "id": 151246,
 "samling": "Es",
 "identifikation": "O.913",
 "betegnelse": "Kar",
 "klassifikationer": [],
 "alternativeNumre": [],
 "beskrivelser": [
  "Skålformet kar af gult ler. Den indre overflade samt den ydres øverste del dækket af en glinsende sort politur, den ydres overflade nederste del af en mat rød politur. Randen på den ene side noget skåret. (Verbal beskrivelse)"
 ],
 "materialer": [
  {
   "part": "177300",
   "type": "keramik",
   "farve": "gul, sort, rød"
  }
 ],
 "maalinger": [
  {
   "part": "234789",
   "type": "Højde",
   "vaerdi": 8.5,
   "enhed": "cm"
  },
  {
   "part": "234790",
   "type": "Diameter",
   "vaerdi": 13.0,
   "enhed": "cm"
  }
 ],
 "haendelser": [
  {
   "id": "Es-1069846",
   "titel": "Accession",
   "undertitel": "Gave",
   "beskrivelse": "Protokoltekst: O. 857-867 erhvervet af missionær Løventhal, Vellore, tilligemed C.a. 262-4, C.b. 572 samt D. 822-904. Jfr. Skr. Af 12/12 1900, 29/1 01, 24/2 01, 15/5 01, Journ. Resp. 162/00, 71/01, 123/01 og 291/01. O. 868-925 udgravet og indsendt af missionær E. Løventhal, Vellore. Jfr. Skr. Af 8/10-02, Journ. 692/02. O.926-969 udgravet og indsendt af missionær E. Løventhal, Vellore. Jfr. Skr. Af 18/6-01, journ. 382/01.",
   "starttid": "1-1-1900",
   "sluttid": "31-12-1902",
   "lokalitet": {
    "koder": []
   }
  },
  {
   "id": "Es-1069847",
   "titel": "Fund/Indsamling",
   "undertitel": "Indsamling",
   "beskrivelse": "Sydindien - Indsamlet før 1901. Protokoltekst: 857-859 hidrører fra en grav i omegnen af Gangenhalli, en landsby 13 eng. Mil fra Bangalore i Mysore. Graven bestod af et kammer, hvis bund dannedes af en stor, flad sten, medens væggene var opført af ganske små sten, og var foroven dækket af en stor overligger. Rummene fyldt med senerehen indtrængt jord, der indesluttede en samling, af jordens vægt knuste, større og mindre lerkar midt på gravens bund, tilsynelandende anbragt uden nogen orden, de mindre i stabler, det ene indeni det andet. Således også de her nævnte, der hører til de mindre. De store var 1/2 - 2/4 al. Høje, nr. 857 yderst, no. 858 i midten og nr. 859 inderst. (Akt: Grav 1). O. 860-867 hidrører fra en grav kun få meter fra den foregående af samme bygning. Også her lå gravgodset midt på bundfladen, lerkarrene, der alle tilhørte den mindre, skålformede art, i alt ca. 10, i stabler. De to redskaber af jern lå ved siden af karrene. Ben- eller kulrester fandtes ikke. Gravens sydvestlige hjørne, der skares af en bygning under opførelse, undersøgtes ikke. Denne som foregående gravs længderetning øst-vest. (Akt´s grav 2). O. 913-917 hidrører fra en grav i nordvest for den føromtalte landsby Gangenhalli. Graven bygget som den efter no. 906 beskrevne, uden sidevægge. Overliggeren 6 fod lang, 5 fod bred, indtil 9 tommer tyk. Bundpladen 4 fod lang, 3 fod bred. Afstanden mellem overligger og bundplade 3 ½ fod. På bundpladens vestlige halvdel lå no. 913 tilligemed tre røde krukkeformede kar og en sort skål (ikke indsendt). Dels inde mellem karrene, dels længere mod øst - knogler hidrørende fra to skeletter af mennesker. No. 917 midt på bundpladen, på dens nordside no. 915, midt på dens sydlige halvdel no. 914. Gr. 13. O.918 hidrører fra en grav tæt ved foregående. Her sås kun overligger, derimod ingen bundplade eller sidesten. Afstanden mellem overliggeren og gravens \"bund\" 3 fod. I den sidstnævnte dybde underoverliggerens sydvestlige hjørne stod en høj trebenet urne (ikke indsendt) af samme art som no. 877 oprejst, med mundingen dækket af en sort skål; under overliggerens nordvestlige hjørne en ikke indsent rød krukke og imellem denne og den trebenede urne no. 918. Desuden fandtes en håndfuld små benrester. O. 919-21 hidrører fra en grav tæt ved foregående, med overligger, 7½ fod lang, 5 fod bred, 9 tommer tyk, og bundplade, 31 fod lang, 2½ fod bred, 8 tommer tyk, men uden sidesten. På bundpladens vestlige og nordlige kant to bunker lerkar. Benresterne, no. 921 mellem vestlige bunkes kar. Gr. 11. O. 922-24 hidrører fra en grav tæt ved foregående, med overligger, 5½ fod lang, 5½ fod bred, 1 fod tyk, og bundplade, 3 fod lang, 2½ fod bred, 4 tommer tyk, men uden sidesten. Afstanden mellem overligger og bundplade 2½ fod. På bundpladens midte lå et stort rødt krukkeformet kar (ikke indsendt), ved dens nordlige kant no. 922-24, det ene stukket halvt ind under bundpladen. Ingen rester af ben. Gr. 10. O.925 hidrører fra en grav tæt ved foregående, med overligger, 9½ fod lang, 8 fod bred, 8 tommer tyk, men uden sidesten. Afstanden mellem overligger og bundpladen (3x2 3/4 fod) er 3 3/4 fod. Ved bundpladens vestlige rand lå to sorte kar (ikke indsendte) og imellem dem no 925. Rester af ben fandtes ikke. Gr. 9. O.926-939 hidrører fra en grav i omegnen af landsbyen Gangenhalli, 13 eng. Mil fra Bangalore i Mysore. Graven var omringet af to koncentriske kredse af flade, kantstillede sten, den inderste kreds 16 fod, den ydre 22 fod i diam. Den manglede overligger og sideste, men i 6 fods dybde under jordoverfladen fandtes en bundplade af granit med afrundede hjørner, 5 fod lang, 2½ fod bred, 3-4 tommer tyk. På denne lå grarvgodset i to adskilte grupper, en på pladens vestlige og en på, ved og under den østlige halvdel, hver indesluttet af tre flade, kantstillede stenheller. I hver gruppe kunne skelnes 7 lerkar foruden mindre skår af endnu et par. Til den vestlige gruppe hører no. 927, 929 og 937. Ovenover lerkarrene i denne gruppe var no. 935-36 stukket i.",
   "sluttid": "31-12-1900",
   "lokalitet": {
    "koder": [
     "Prehistoric India (AQ6)",
     "India (India)"
    ],
    "angivelser": "Gangenhalli, Bangalore",
    "koderAsString": "Prehistoric India (AQ6), India (India)"
   }
  },
  {
   "id": "Es-1069848",
   "titel": "Fremstilling",
   "undertitel": "Primær fremstilling",
   "beskrivelse": "Fund- og fremstillingssted sidestilles.",
   "lokalitet": {
    "koder": [
     "Prehistoric India (AQ6)",
     "India (India)"
    ],
    "angivelser": "Gangenhalli, Bangalore",
    "koderAsString": "Prehistoric India (AQ6), India (India)"
   }
  }
 ],
 "billeder": []
}